لطفا جهت هرگونه سوال یا پیشنهاد و انتقاد با شماره زیر فقط در تلگرام یا سروش پیام ارسال نمایید لطفا از برقراری تماس تلفنی خوداری نمایید که پاسخ داده نخواهد شد 

 09177892900

 برنامه سالانه هنرستان فنی و حرفه ای و کار و دانش سال تحصیلی 98-99 بر اساس اخرین تغییرات  با فرمت ورد و قابل ویرایش

تدوین شده و متناسب با 12 محور تعالی هنرستان ها و کار دانش

سال تحصیلی براساس طرح تعالی 98-99

*کامل ترین خود ارزیابی طرح تعالی هنرستان

 

*تعداد فایل ها 5قسمت و 5 عددمناسب برای سال تحصیلی 99-98

*فایل برنامه عملیاتی 12 محور 30 صفحه کاملترین طرح تعالی 99-98

*فایل برنامه سالانه و خود ارزیابی 30 صفحه *

*فایل مشخصات مدرسه 35 صفحه *

*فایل تقویم اجرایی 10 صفحه *

*برنامه تعالی مدیریت مدرسه سعی دارد با تکیه برسند تحول بنیادین و نگاهی
تعالی بخشی ، مدرسه محور، مشارکت جو و کیفیت مدار ضمن تمرکز بر فرآیندهای
مدیریتی شرایطی را فراهم آورد تا کلیه ی عوامل موثر در مدیریت مدرسه ضمن
شناسایی ظرفیت ها و توانایی های داخلی و پیراموفق خود، با اتخاذ رویکرد
برنامه محوری نسبت به تعیین اهداف و طراحی برنامه ی عملیاقی مدرسه اقدام
کند و با نگاهی تیزبین و نقاد به صورت مستمر عملکرد مدرسه خود را نسبت به
نقشه ی راه با برنامه ی عملیات و هدف های قصد شده بسنجد.*

*برنامه سالانه هنرستان فنی و حرفه ای و کار و دانش شامل فصل های مختلف می
باشد که بسیار دقیق و حرفه ای تنظیم شده است و نیاز مدیران عزیز را در
برنامه سالانه هنرستان فنی و حرفه ای و کار و دانش برطرف می نماید*

*محورهای طرح تعالی مدیریت:*

*1- تبیین چشم انداز، رسالت و تدوین برنامه عمل*

*2- توسعه ی توانمندی ها و مشارکت نیروی انسان*

*3- استقرار نظام یاددهی – یادگیری*

*4- توسعه مشارکت دانش آموزان در اداره ی مدرسه*

*5- محور توسعه ی مشارکت اولیاء و نهادهای اجتماعی در امور مدرسه*

*6- محور مدیریت امور اجرایی و اداری*

*7- محور فعالیت های مکمل و فوق برنامه*

*8- محوربرقراری نظام رشد آفرین انگیزشی*

*9- بهره وری آموزش های عملی و کارگاهی*

*10-مدیریت امور اجرایی و اداری*

*11-نظارت ها و ارزابی ها*

*12-بهبود و ارتقای کیفیت آموزش های عملی و کارگاهی*

*فصل اول
*

* *مقدمه فایل*
* *اهداف دوره شامل زیستی سیاسی و اعتقادی*
* *مدرسه در افق 1404*
* *بیانیه ماموریت*
* *چشم انداز مدرسه*
* *ماموریت مدرسه*
* *میثاق نامه دانش آموزان*
* *میثاق نامه معلمان دبیران*
* *میثاق نامه کارکنان*
* *میثاق نامه اولیا*
* *چرخش های تحول آفرین*
* *صورتجلسه تاییدیه شورای مدرسه*
* *اطلاعات شناسنامه ای آموزشگاه*
* *جدول اطلاعات تعداد کلاس*
* *جدول اطلاعات فیزیکی*
* *وضعیت تجهیزات اداری*
* *جدول مشخصات آموزشگاه*
* *بررسی وضعیت مدرک تحصیلی اولیا*
* *بررسی وضعیت مشاغل اولیا*
* *بررسی شاخص های اساسی آموزشگاه*
* *وضعیت پیشرفت دانش آموزان*

*فصل دوم برنامه*

* *فرم های تحلیل محیطی و برنامه عملیاتی*
* *جدول های برنامه تدوین عمل*
* *توسعه توانمندی های مشارکت انسانی*
* *استقرار نظام یاددهی یادگیری*
* *توسعه و مشارکت دانش آموزان در امور مدرسه*
* *توسعه و مشارکت اولیا در امور مدرسه*
* *سلامت و تربیت بدنی و ایمنی*
* *فعالیت مکمل و فوق برنامه*
* *برقراری نظام رشد افرینی*
* *مدیریت امور اداری و اجرایی*
* *تقویم اجرایی بهبود مدیریت مدرسه*

*فصل سوم فرم های نظارت و ارزیابی*

* *جدول کنترل نظارت و ارزیابی*
* *شامل*
* *مشارکت دانش آموزان*
* *استفاده از ظرفیت های یادگیری*
* *زمینه سازی هم اندیشی و تبادل تجربه گروه ها*
* *حضورفعال کار کنان و پرسنل در مسابقات*
* *فراهم نمودن تجهیزات*
* *بهره گیری معلمین از طرح درس*
* *یادگیری فعال و روش های یادگیری خلاق*
* *استفاده حداکثری از فناوری اطلاعات*
* *تولید محتوا و ابزار آموزشی*
* *شناسایی دانش آموزان در معرض افت تحصیل*
* *وضعیت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان*
* *و…………………*
* *و…………………*
* *جداول تقویم اجرایی سال98-99*
* *جداول زمان بندی جلسات شورا*
* *جداول زمانبندی جلسات انجمن*
* *جداول جلسات شورای دانش آموزی*

 

 

 

 

 قیمت فقط 12000 تومان 

پرداخت دستی زرین پال


قیمت : (تومان)