لطفا جهت هرگونه سوال یا پیشنهاد و انتقاد با شماره زیر فقط در تلگرام یا سروش پیام ارسال نمایید لطفا از برقراری تماس تلفنی خوداری نمایید که پاسخ داده نخواهد شد 

 09177892900

برنامه سالانه

برنامه سالانه طرح تعالی مدیریت کیفیت مدارو تقويم اجرايي سال تحصيلي1401-1400بافرمت ورداخرین تغییرات
قیمت: 300000 ریال
طرح تعالی متوسطه دوم (دبیرستان) سال تحصیلی 1401-1400
قیمت: 300000 ریال
د و قابل ویرایش برنامه سالانه طرح تعالی متوسطه اول (راهنمایی ) سال تحصیلی 1401-1400بر اساس اخرین تغییرات با فرمت ورد
قیمت: 350000 ریال
دانلود برنامه سالانه طرح تعالی ویژه هنرستانها 12 محور سال تحصیلی 1401-1400بر اساس آخرین تغییرات با فرمت ورد و قابل ویرایش
قیمت: 350000 ریال
برنامه سالانه طرح تعالی مدیریت کیفیت مدارو تقويم اجرايي سال تحصيلي1401-1400با فرمت ورداخرین تغییرات
قیمت: 350000 ریال